„ Senior Młody Duchem – Łączymy Pokolenia” – spotkania w maju

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizują projekt socjalny pt. „ Senior Młody Duchem – Łączymy Pokolenia”, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób starszych w naszym lokalnym środowisku.

 

 Drodzy seniorzy serdecznie zapraszamy na spotkania w maju :

 

  • 08.05.2019r. godz. 10:00   –  spotkanie z dietetykiem „Wiem co jem”
  • 22.05.2019r. godz. 10:00  –  spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki

 

miejsce spotkań:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Sępólnie Krajeńskim

ul. Szkolna 8

sala nr. 5

tel. 52 388 84 69

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim