SPOTKANIA PROMOCYJNO-REKRUTACYJNE projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL

 • ops_sepolno_IMG_8223
  Świetlica Wiejska Radońsk
 • ops_sepolno_IMG_8226
  Świetlica Wiejska Radońsk
 • ops_sepolno_IMG_8229
  Świetlica Wiejska Radońsk
 • ops_sepolno_IMG_8257
  Świetlica Wiejska Komierowo
 • ops_sepolno_IMG_8258
  Świetlica Wiejska Komierowo
 • ops_sepolno_IMG_8259
  Świetlica Wiejska Komierowo
 • ops_sepolno_IMG_8296
  Wiejski Dom Kultury Wałdowo
 • ops_sepolno_IMG_8310
  Wiejski Dom Kultury Wałdowo
 • ops_sepolno_IMG_8319
  Wiejski Dom Kultury Wałdowo
 • ops_sepolno_IMG_8335
  Wiejski Dom Kultury Lutowo
 • ops_sepolno_IMG_8343
  Wiejski Dom Kultury Lutowo
 • ops_sepolno_IMG_8346
  Wiejski Dom Kultury Lutowo
 • ops_sepolno_IMG_8354
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim - Klub Integracji Społecznej
 • ops_sepolno_IMG_8357
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim - Klub Integracji Społecznej
 • ops_sepolno_IMG_8365
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim - Klub Integracji Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do stycznia 2019 roku rozpoczął realizację projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL

 

Celem projektu jest wdrożenie (w oparciu o Program Aktywności Lokalnej) w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych osób Zespół projektowy zorganizował spotkania w miejscowościach objętych projektem

Spotkania odbyły się w na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie  w następujących dniach:

 • 7 lutego 2019 roku o godz. 12.00 – świetlica wiejska Radońsk
 • 7 lutego 2019 roku o godz. 14.00 – świetlica wiejska Komierowo
 • 8 lutego 2019 roku o godz. 12.00 – świetlica wiejska Wałdowo
 • 8 lutego 2019 roku o godz. 14.00 – świetlica wiejska Lutowo
 • 11 lutego 2019 roku o godz. 12.00 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, sala nr 5

W projekcie zaplanowano:

 • Utworzenie Lokalnych Centrów Integracji (LCI), które zostaną utworzone w 4 wybranych miejscach i będą stanowiły miejsca spotkań i realizacji działań dla uczestników i mieszkańców;
 • Organizacja działań animatora i lidera Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim;
 • Organizacja działań asystentów rodziny;
 • Organizacja uczestnictwa w grupach samopomocowych;
 • Organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych;
 • Organizacja poradnictwa specjalistycznego (m.in. psycholog, prawnik, doradca zawodowy);
 • Praca socjalna;
 • Kursy i szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym;
 • Usługi wspierające aktywizację zawodową;
 • Zajęcia w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

ZAPRASZAMY !!!

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 52 388 84 56, 52 388 84 58, 52 388 84 66 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, biuro nr 2, 2a i 13

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
Izabela Fröhlke

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim