Spotkania w ramach Klubu Integracji Społecznej w miesiącu styczniu

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:

9.01.2019r. godz. 10.00 – spotkanie z pracownikami      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  –  dotyczące dofinansowań dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

16.01.2019r. godz.10.00 – –BEZPIECZEŃSTWO – debata z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

MIEJCE SPOTKAŃ:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim sala  nr. 5

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8, tel. 388 84-56

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim