Spotkanie Andrzejkowe

 • ops_sepolno_IMG_2651
 • ops_sepolno_IMG_2657
 • ops_sepolno_IMG_2661
 • ops_sepolno_IMG_2681
 • ops_sepolno_IMG_2690
 • ops_sepolno_IMG_2694
 • ops_sepolno_IMG_2695
 • ops_sepolno_IMG_2704
 • ops_sepolno_IMG_2711
 • ops_sepolno_IMG_2716
 • ops_sepolno_IMG_2717
 • ops_sepolno_IMG_2721
 • ops_sepolno_IMG_2751
 • ops_sepolno_IMG_2753

Spotkanie Andrzejkowe odbyło się w dniu 28 listopada 2019 roku w którym przenieśliśmy się w świat magii i wróżb, Andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim dostarczającym wielu przeżyć i emocji i takie gościły wśród uczestników spotkania. Każdy miał możliwość wzięcia udziału w wróżbach, poznania magii liczb, tradycyjnie lać wosk przez klucz. Zabawa Andrzejkowa upływała w wyjątkowej atmosferze. Na zebranych gości czekał poczęstunek.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim