Spotkanie kończące realizację projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”.

 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
  Od lewej: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, Dyrektor OPS Sępólno Krajeńskie Pani Izabela Frohlke-Zalewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego Pan Stanisław Rohde, prowadząca spotkanie Z-ca OPS Sępólno Krajeńskie Pani Sylwia Witkowska.
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
  Od lewej: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, Dyrektor OPS Sępólno Krajeńskie Pani Izabela Frohlke-Zalewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego Pan Stanisław Rohde.
 • 8
 • 9
  Pani Ewa Majcher - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Pani Mirela Bobik Sołtys Kawli.
 • 14
  Pan Dariusz Murawski - jeden z uczestników projektu.
 • 15
  Pani Alina Marciniak-Briegier - uczestniczka projektu.
 • 16
  Pani Czesława Schulz - uczestniczka projektu.
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Od lewej: Pani Bogumiła Olszewska prowadząca zajęcia z zakresu animacji lokalnej oraz Pani Alicja Witkowska prowadząca kurs kroju i szycia.
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Uczestnik projektu Pan Dariusz Śledź biorący udział w kursie spawacza.
 • 25

logo-pokl-cale

Dnia 30 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie kończące realizację w bieżącym roku projektu systemowego pt. , sildenafil ,Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!?, w którym uczestniczyły osoby z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Łącznie od 2008 roku w naszych działaniach wzięło udział 180 osób.

Rozszerzenie oferty pomocowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim nie byłoby możliwe bez przychylności oraz wsparcia i zrozumienia ze strony władz samorządowych, dlatego też szczególne podziękowania kierujemy do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pana Waldemara Stupałkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Stanisława Rohde i wszystkich radnych.

Informujemy, iż nasze działania będą kontynuowane w przyszłym roku i osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy w styczniu 2013 roku do odwiedzin naszej strony internetowej www.ops-sepolno.pl, gdzie będą zamieszczone informacje na temat zasad rekrutacji oraz oferowanych form wsparcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim