Spotkanie kończące realizację w 2011 roku projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

 • DSC08247
 • DSC08254
 • DSC08259
 • DSC08260
 • DSC08266
 • DSC08268
 • DSC08270
 • DSC08273
 • DSC08275
 • DSC08279
 • DSC08282
 • DSC08284

logo-pokl-cale

Dnia 28 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie kończące realizację w 2011 roku działań w ramach projektu systemowego pt.

,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

Działaniami zostało objętych 47 osób z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Beneficjenci posiadali wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie lub pomaturalne jednakże bez wystarczających umiejętności pozazawodowych lub mieli zdezaktualizowane kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb pracy.

Beneficjenci uczestniczyli między innymi następujących działaniach:
– trening motywacyjny z elementami twórczego myślenia,
– coaching oraz wsparcie psychologiczne.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej ukończyli:
– przyuczenie do zawodu brukarza – 4 osoby
– przyuczenie do zawodu fryzjera – 8 kobiet,
– przyuczenie do zawodu kucharza małej gastronomii – 10 osób,
– kurs z obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem oraz obsługą komputera – 18 osób
Pierwszy raz w projekcie systemowym został wprowadzony w celu wsparcia rodzin asystent rodziny.

Wszyscy uczestnicy ukończyli kursy i zdobyli nowe umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.

Zespół projektowy

Kierownik Projektu – Sylwia Witkowska
Specjalista ds. kontraktów socjalnych i Pal-i – Beata Rogowska
Specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych – Elżbieta Grochowska
Pracownik socjalny – Jolanta Hawryło
Pracownik socjalny (zatrudniony w ramach upowszechnienia pracy socjalnej) – Ewa Grzelka, a od 1 października 2011 roku – Andżelika Kubicka

Nadzór nad całością realizowanego projektu prowadzi
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Izabela Fröhlke- Zalewska.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim