SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 10 LISTOPADA 2017

  • ops_sepolno_IMG_3503
  • ops_sepolno_IMG_3508
  • ops_sepolno_IMG_3512
  • ops_sepolno_IMG_3518
  • ops_sepolno_IMG_3520
  • ops_sepolno_IMG_3523
  • ops_sepolno_IMG_3528

Dnia 10 listopada 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Celem spotkania było omówienie aktualnych szkoleń i zajęć realizowanych w ramach projektu oraz przedstawiono działania planowane w najbliższym czasie m. in. zajęcia z animatorem, terapia rodzinna lub mediacja, zajęcia z trenerem ds. uzależnień oraz z dietetykiem. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pisemną informację dot. dni oraz godz. funkcjonowania Klubu.

Uczestnicy zostali zaproszeni na najbliższą zabawę taneczną wraz z osobami ze swojego otoczenia, która odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim