Spotkanie organizacyjne dotyczące organizacji turnieju piłkarskiego „Dzikich Drużyn”.

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 16.05.2012r. o godz. 10.00 w siedzibie tut. Ośrodka w sali nr 6 ( część piwniczna, wejście od parkingu ) dotyczące organizacji turnieju piłkarskiego „Dzikich Drużyn”.
Uczestnikami turnieju mogą być chłopcy i dziewczęta (2 kategorie)rocznik 1999 i młodsi. Nie mogą brać udziału dzieci zrzeszone w klubach sportowych w sekcjach piłki nożnej. Drużyna powinna składać się z 5 zawodników ( 4 zawodników grających, 1 bramkarz) oraz 3 osoby rezerwowe.

Na spotkanie prosimy dostarczyć:

  • listę uczestników ( z podaniem daty urodzenia )
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju

Prosimy na liście zaznaczyć kto będzie opiekunem drużyny (osoba pełnoletnia) oraz wskazanie nr telefonu kontaktowego do w/w osoby.

Podobne informacje