Spotkanie organizacyjne dotyczące organizacji turnieju piłkarskiego „Dzikich Drużyn”.

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 16.05.2012r. o godz. 10.00 w siedzibie tut. Ośrodka w sali nr 6 ( część piwniczna, wejście od parkingu ) dotyczące organizacji turnieju piłkarskiego „Dzikich Drużyn”.
Uczestnikami turnieju mogą być chłopcy i dziewczęta (2 kategorie)rocznik 1999 i młodsi. Nie mogą brać udziału dzieci zrzeszone w klubach sportowych w sekcjach piłki nożnej. Drużyna powinna składać się z 5 zawodników ( 4 zawodników grających, 1 bramkarz) oraz 3 osoby rezerwowe.

Na spotkanie prosimy dostarczyć:

  • listę uczestników ( z podaniem daty urodzenia )
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju

Prosimy na liście zaznaczyć kto będzie opiekunem drużyny (osoba pełnoletnia) oraz wskazanie nr telefonu kontaktowego do w/w osoby.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim