Spotkanie podsumowujące projekt „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Dnia 14 grudnia 2018 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie podsumowujące projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.2, Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu była realizacja kompleksowego i zindywidualizowanego działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 45 osób w gminie Sępólno Krajeńskie oraz 45 osób najbliższych z otoczenia uczestników projektu oraz utworzenia „Klubu Integracji Społecznej”.

Wdrożenie projektu zgodnie z jego założeniami, wymagało remontu i doposażenia pomieszczeń. W ten sposób zakupiliśmy do kuchni nowe meble, sprzęt AGD oraz niezbędne naczynia, natomiast do sali Klubu Integracji Społecznej zakupiliśmy regały na książki, stoły, krzesła, narożnik, telewizor, laptop, siedziska sensoryczne, parawan oraz wiele art. umożliwiających zajęcia z rękodzieła, sportowe, animacyjne i edukacyjne m.in. kijki do nording walking, piłki, skakanki, chustę animacyjną i wiele innych.

Po dostosowaniu pomieszczeń nadszedł czas na realizację działań merytorycznych, które obejmowały trzy etapy:

 1. warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych- komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy:
 • autoprezentacji,
 • szybkiego uczenia się i zapamiętywania
 • doradztwa prawnego,
 • spotkania z psychologiem,
 • spotkania z dietetykiem,
 • doradcą zawodowym,
 • coachem,
 • terapia rodzinna lub mediacja,
 • terapeutą ds. uzależnień oraz animatorem,
 • kursy edukacyjne.
 1. edukacja w grupie samopomocowej oraz samokształceniowej
 2. działania integracyjne.

Kursy, szkolenia i spotkania indywidualne zgodnie z ogłoszonymi przetargami prowadziły następujące firmy:

SEKA BYDGOSZCZ, STOWARZYSZENIE „DOROŚLI-DZIECIOM” SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, CONSULTING PERSONALNY I ZAWODOWY GRUDZIĄDZ, EDUKATOR- KURSY I SZKOLENIA GRUDZIĄDZ, OŚRODEK SZKOLENIOWY SZKOŁY BIZNESU BZDZ W CHOJNICACH ODDZIAŁ W SĘPÓLNIE, KANCELARIA RADCY PRAWNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.

Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zapewniał różnorodne formy spędzania czasu wolnego, np. zajęcia rekreacyjne, oglądanie filmów, czytanie prasy, zajęcia z rękodzieła, zajęcia kulinarne. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w samopomocowych grupach wsparcia oraz w spotkaniach edukacyjnej grupy samokształceniowej.

Nasze działania świadczone były kompleksowo i obejmowały różne aspekty reintegracji społecznej i zawodowej. Zajęcia odbywały się w formie spotkań grupowych oraz  konsultacji indywidualnych.

Dużą rolę przywiązywaliśmy do promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego, edukacji regionalnej.

Organizowane raz w miesiącu spotkania grup samokształceniowych zapewniały również udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych instytucji tj: doradcą zawodowym, policjantem, stowarzyszeniem Orchidea.

Ważnym elementem działalności Klubu były zajęcia kulinarne, które odbywały się w doposażonej w ramach projektu kuchni. Dzięki temu uczestnicy mogli podczas seansów filmowych degustować się wspólnie przygotowanymi posiłkami.

Projekt oprócz wsparcia w postaci kursów i szkoleń zapewniał integrację uczestników  i osób z otoczenia poprzez wyjazdy i zabawy integracyjne.

Grudzień 2017 – zabawa mikołajkowa

Dnia 8 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury i Sztuki  w Sępólnie Krajeńskim uczestnicy projektu mieli po raz pierwszy możliwość wspólnej zabawy tanecznej. Tego wieczora umilał nam czas Dj Toobi, który wspaniałą oprawą muzyczną porywał wszystkich do tańca.

Luty 2018 – zabawa karnawałowa

Druga zabawa taneczna odbyła się dnia 2 lutego 2018 roku dla uczestników oraz osób z otoczenia projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Uczestników zabawy przywitała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a doskonałe nastroje nie opuszczały jej uczestników.

Czerwiec 2018 – wyjazd do zajazdu Fojutowo wraz z basenem

Dnia 30 czerwca 2018 roku beneficjenci wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Fojutowa. Na miejscu czas umilali animatorzy zabawami integracyjnymi i cyrkowymi. Jednocześnie osoby chętne miały możliwość skorzystania z basenu zewnętrznego i wewnętrznego. Uwieńczeniem wyjazdu było wspólne grillowanie.

Sierpień 2018 – ognisko w Eko-Bazie w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 30 sierpnia 2018 roku uczestnicy biesiadowali przy ognisku.

Wrzesień 2018 – wyjazd na farmę Bartolini w Piasecznie

Dnia 22 września 2018 roku wspólnie wybraliśmy się do Piaseczna na Farmę Bartolini. Podczas pobytu mieliśmy możliwość skorzystania z jazdy konnej, łowienia ryb, atrakcji dla dzieci w postaci zamku dmuchanego oraz trampolin, skorzystania ze strzelnicy. Po wspaniale spędzonym aktywnie czasie uczestnicy wspólnie grillowali.

Listopad 2018 – wyjazd do kina do Bydgoszczy

Kolejnym zrealizowanym działaniem integracyjnym był seans filmowy w Multikinie  w Bydgoszczy. Uczestnicy sami zdecydowali o repertuarze.

Listopad 2018 – wyjazd na kręgle do Chojnic

Jednym z ostatnich form spędzania wolnego czasu był wyjazd do kręgielni w Chojnicach dnia 26 listopada 2018 roku.

Uczestnicy w trzy-czteroosobowych grupach mieli możliwość rywalizacji w duchu fair-play, w międzyczasie kosztując przepysznej pizzy i racuchów.

Rozgrywkom towarzyszyła wspaniała atmosfera i mnóstwo śmiechu.

Podsumowując projekt „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” trwał 21 miesięcy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie dołożyliśmy wszelkich starań aby uczestnicy mogli skorzystać wielowymiarowego wsparcia, które oferował im projekt, choć nie zawsze było łatwo.
W trakcie pracy w projekcie natrafialiśmy na wiele przeszkód i trudności ale zawsze stawialiśmy im czoła i szukaliśmy jak najlepszego rozwiązania!

Mamy nadzieję, że zdobyte nowe umiejętności i kwalifikacje uczestnicy będą mogli wykorzystać w życiu codziennym i realizacji zawodowej.

Informujemy, iż trwałość projektu zostanie zachowana poprzez włączenie KIS-u w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim