Spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. „ Twoja wiedza drogą do sukcesu!!”

 • DSC03612
  Pani Bogumiła Olszewska - Animator Lokalny w projekcie w 2013 roku, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe
 • DSC03549
  Spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. " Twoja wiedza drogą do sukcesu!!" w latach 2008 - 2013
 • DSC03582
  Spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. " Twoja wiedza drogą do sukcesu!!" w latach 2008 - 2013
 • DSC03592
  Spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. " Twoja wiedza drogą do sukcesu!!" w latach 2008 - 2013
 • DSC03593
  Od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe, Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko, Radny Robert Grochowski, Radna Wiesława Grochowska, Radna Anna Miczko
 • DSC03599
  Od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe, Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko, Radny Robert Grochowski
 • DSC03607
  Spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. " Twoja wiedza drogą do sukcesu!!" w latach 2008 - 2013

W roku 2013 uczestniczyło w projekcie systemowym pn. ?Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!? realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim 69 osób (43 kobiety i 26 mężczyzn). Wszystkie osoby były zarówno z terenu miasta jak i gminy Sępólno Krajeńskie.

Dnia 19 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. ? Twoja wiedza drogą do sukcesu!!? w latach 2008 ? 2013. Uczestnikami spotkania byli nie tylko beneficjenci biorący udział w projekcie w 2013 roku, sales sale ale również zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, cialis by zapoznać ich z efektami działań projektowych.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim