Spotkanie rekrutacyjne w ramach realizacji projektu systemowego „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

Dnia 22 marca 2013 roku o godz. 13:00 w ?Restauracji Słoneczna? w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie rekrutacyjne w ramach realizacji projektu systemowego ?Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!?

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Beneficjenci na spotkaniu podejmowali ostateczną decyzję o przystąpieniu lub rezygnacji z udziału w projekcie.

Podobne informacje