Spotkanie Z Asystentem Rodzinnym

W dniu 18.02.2020r w Klubie Integracji Społeczeństwa zostali zaproszeni Asystenci Rodzinni. Asystenci przedstawili na czym polega ich praca. Zostały przedstawione prawa dziecka. Ważnym elementem spotkania było uczulenie uczestników spotkania na to by nie być obojętnym jeśli wiemy, że w jakiejś rodzinie dochodzi do przemocy. Uczestnicy bardzo zainteresowali  się tym tematem Zostały rozstrzygnięcie  różne kwestie ,dotyczące  stron prawnych. Wszystkim zainteresowanym zostały rozdane ulotki informacyjne ,dotyczące pomocy .Uczestnicy  zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim