Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • ops_sepolno_IMG_8731
  • ops_sepolno_IMG_8733
  • ops_sepolno_IMG_8737
  • ops_sepolno_IMG_8739
  • ops_sepolno_IMG_8740

Dnia 27.03.2019r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli  się  od czego zależy wysokość rent i emerytury, jak ją podwyższyć, na czym polega waloryzacja, jak uzyskać świadczenie rodzicielskie uzupełniające, rentę rodzinną. Poruszone zostały tematy  związane z Platformą Usług Elektronicznych – jak sprawnie, bezpiecznie i wygodnie załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, uczestnicy uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim