STOP UZALEŻNIENIOM !!!

 • KORCZ09
  Zespół Szkół w Lutowie
 • KORCZ21
  Zespół Szkół w Lutowie
 • 1 559
  Zespół Szkół w Wałdowie
 • 1 571
  Zespół Szkół w Wałdowie
 • 1 576
  Zespół Szkół w Wałdowie
 • 1 585
  Zespół Szkół w Wałdowie
 • 1 592
  Zespół Szkół w Wałdowie
 • 1 594
  Zespół Szkół w Wałdowie
 • P1020550
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020562
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020567
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020573
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020666
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020674
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020678
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020688
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020709
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020713
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020726
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1020752
  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
 • P1000892
  Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 • P1000923
  Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 • P1000926
  Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 • P1000941
  Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 • P1000954
  Szkoła Podstawowa w Zalesiu
 • DSC_4583
  Szkoła Podstawowa w Zbożu
 • DSC_4585
  Szkoła Podstawowa w Zbożu
 • DSC05548
  Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC05586
  Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC05740
  Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC05744
  Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC05770
  Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC05775
  Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC05776
  Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7757
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7763
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7773
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7822
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7827
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7839
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7908
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7912
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • IMGP7918
  Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z GKRPA w Sępólnie Krajeńskim w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, look dofinansował realizację szkolnych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz zapobiegania uzależnieniom.

Na rozwój osobowości dzieci i młodzieży wpływa wiele czynników, medicine a głównie: dziedziczność, aktywność własna jednostki, szeroko pojętego środowiska, szkoły oraz środki masowego przekazu.

Agresja i przemoc to problem, który narasta w wielu szkołach. Przemoc narusza podstawowe prawo każdego dziecka do życia w poczuciu bezpieczeństwa zarówno w środowisku rodzinnym, rówieśniczym czy też szkolnym. Szczególną rolę w kształtowaniu pozytywnych postaw społeczno ? moralnych dzieci ma do spełnienia szkoła.

Dzięki kreatywności szkół i ciekawym pomysłom udało się zrealizować programy profilaktyczne, w których uczestniczyły dzieci szkół podstawowych:

? Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
? Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
? Zespół Szkół w Wałdowie,
? Zespół Szkół w Lutowie,
? Szkoła Podstawowa w Wiśniewie,
? Szkoła Podstawowa w Zbożu,
? Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Każda ze szkół przeprowadziła interesujące działania mające na celu uświadomienie dzieciom konsekwencji wynikających nie tylko z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, ale również poruszono tematykę związaną ze stosowaniem przemocy.
W programach szkół pojawiły się m.in.:

? zajęcia sportowe,
? spektakle teatralne,
? konkursy plastyczne,
? konkursy literackie i inne.

Szacuje się, że wzięło w nich udział około 900 uczniów.
Wszyscy uczestnicy programów profilaktycznych otrzymali interesujące nagrody, upominki w ramach przeprowadzonych konkursów.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim