Struktura Ośrodka

 

Dyrektor Ośrodka
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Dyrektor mgr Izabela Fröhlke tel. 52 388-84-50
email: dyrektor@ops-sepolno.pl
biuro nr 1

 

Sekcja Finansowa i Sprawozdawczości
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Główny Księgowy mgr Elżbieta Grochowska tel. 52 388-84-54
email: fn@ops-sepolno.pl
biuro nr 1
Starszy Księgowy mgr Hanna Kannenberg-Kwiatkowska tel. 52 388-84-53 biuro nr 1

 

Sekcja Organizacyjna i Spraw Osobowych
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik sekcji Mirosława Hoppe tel. 52 388-84-65 biuro nr 14
Robotnik gospodarczy Ewa Rybacka
Robotnik gospodarczy Stanisław Piotrowski

 

Sekcja Świadczeń dla Rodziny
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Inspektor mgr Barbara Dziarnowska- Piszczek tel. 52 388-84-60
email: sr@ops-sepolno.pl
biuro nr 11
Inspektor mgr Beata Majewska tel. 52 388-84-61 biuro nr 3
Inspektor mgr Monika Karbowiak tel. 52 388-84-63 biuro nr 4
Inspektor mgr Katarzyna Łopat tel. 52 388-84-63 biuro nr 4
Pomoc administracyjna Izabela Żychska tel. 52 388-84-63 biuro nr 3

 

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Administracji
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator mgr Jolanta Hawryło tel. 52 388-84-69 biuro nr 10
Inspektor mgr Anna Lubińska tel. 52 388-84-67 biuro nr 12
Inspektor mgr Anna Dankowska tel. 52 388-84-67 biuro nr 12
Pomoc administracyjna Małgorzata Burdon tel. 52 388-84-64 biuro nr 2

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Informatyk inż. Dawid Zabrocki tel. 52 388-84-67 biuro nr 12

 

 

Sekcja Pracy Socjalnej i Opieki Środowiskowej
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator mgr Aleksandra Pacholczyk tel. 52 388-84-57 biuro nr 2
Specjalista pracy socjalnej mgr Andżelika Kubicka tel. 52 388-84-56 biuro nr 2
Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator mgr Natasza Ksobiak tel. 52 388-84-57 biuro nr 2
Specjalista pracy socjalnej mgr Lidia Stupałkowska tel. 52 388-84-58 biuro nr 2a
Starszy pracownik socjalny mgr Sabina Mądra tel. 52 388-84-70 biuro nr 2a
Starszy pracownik socjalny mgr Karolina Cieślak tel. 52 388-84-70 biuro nr 2a
Pracownik socjalny mgr Karolina Strąpoć  tel. 52 388-84-70 biuro nr 2a
Specjalista pracy socjalnej Małgorzata Smykla tel. 52 388-84-66 biuro nr 13
Specjalista pracy socjalnej mgr Paulina Noga tel. 52 388-84-66 biuro nr 13
Pracownik socjalny Lucyna Grzybowska tel. 52 388-84-66 biuro nr 13

 

Sekcja Wspierania Rodziny
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik sekcji mgr Beata Rogowska tel. 52 388-84-56 biuro nr 2
Asystent rodziny mgr Małgorzata Bilska tel. 52 388-84-62 biuro nr 6
Asystent rodziny mgr Karina Bór tel. 52 388-84-62 biuro nr 6
Asystent rodziny Renata Lorek tel. 52 388-84-62 biuro nr 6

 

Sekcja Pracy Socjalnej i Opieki Środowiskowej
Funkcja Imię i nazwisko
Opiekun Anita Prusak
Opiekun Ewa Dąbrowska
Opiekun Marzena Giersz
Opiekun Hanna Jeszka
Opiekun Barbara Mantej
Opiekun Katarzyna Rychter
Opiekun Bożena Spica
Opiekun Agnieszka Wojtania
Opiekun Małgorzata Kotecka
Opiekun Anna Śpica
Opiekun Katarzyna Łudkowska
Opiekun Iwona Parys
Instruktor terapii zajęciowej Maria Pestka

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu i Archiwum

Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik Sekretariatu i Archiwum Jarosław Tybura tel. 52 388-84-50 biuro nr 1