Struktura Ośrodka

 

Dyrektor Ośrodka
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Dyrektor mgr Izabela Fröhlke tel. 52 388-84-70
email: dyrektor@ops-sepolno.pl
biuro nr 1

 

Biuro Obsługi Klienta
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Inspektor mgr Anna Grzegorzewska tel. 52 388-84-50 BOK

 

Sekcja Finansowa i Sprawozdawczości
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Główny Księgowy mgr Elżbieta Grochowska tel. 52 388-84-57
email: fn@ops-sepolno.pl
biuro nr 2
Starszy Księgowy mgr Hanna Kannenberg-Kwiatkowska tel. 52 388-84-57 biuro nr 2
Księgowy Magdalena Gugnacka tel. 52 388-84-57 biuro nr 2

 

 

Sekcja Organizacyjna i Spraw Osobowych
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik sekcji Mirosława Hoppe tel. 52 388-84-65 biuro nr 14
Inspektor mgr Katarzyna Zabrocka tel. 52 388-84-65 biuro nr 14
Robotnik gospodarczy Stanisław Piotrowski
Robotnik gospodarczy Ewa Rybacka
Robotnik gospodarczy Jerzy Grochowski

 

 

Sekcja Świadczeń dla Rodziny
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Starszy inspektor mgr Barbara Dziarnowska- Piszczek tel. 52 388-84-60
email: sr@ops-sepolno.pl
biuro nr 11
Starszy inspektor mgr Beata Majewska tel. 52 388-84-63 biuro nr 4
Starszy inspektor mgr Monika Karbowiak tel. 52 388-84-60 biuro nr 11
Starszy inspektor mgr Katarzyna Łopat tel. 52 388-84-68 biuro nr 4
Pomoc administracyjna Izabela Żychska tel. 52 388-84-60 biuro nr 11
Inspektor mgr Przemysław Wilkowski tel. 52 388-84-68 biuro nr 4
Inspektor mgr Arkadiusz Gustyn tel. 52 388-84-63 biuro nr 4

 

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej i Administracji
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator mgr Jolanta Hawryło tel. 52 388-84-69 biuro nr 10
Starszy inspektor mgr Anna Lubińska tel. 52 388-84-67 biuro nr 12
Starszy inspektor mgr Anna Dankowska tel. 52 388-84-67 biuro nr 12
Inspektor Małgorzata Burdon tel. 52 388-84-54 biuro nr 1a

 

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Starszy informatyk inż. Dawid Zabrocki tel. 52 388-84-67 biuro nr 12

 

Sekcja Pracy Socjalnej i Opieki Środowiskowej
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator mgr Aleksandra Pacholczyk tel. 52 388-84-54 biuro nr 1a
Starszy specjalista pracy socjalnej mgr Andżelika Kubicka tel. 52 388-84-69 biuro nr 10
Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator mgr Natasza Ksobiak tel. 52 388-84-54 biuro nr 1a
Specjalista pracy socjalnej mgr Lidia Stupałkowska tel. 52 388-84-58 biuro nr 2a
Specjalista pracy socjalnej mgr Sabina Mądra tel. 52 388-84-58 biuro nr 2a
Starszy pracownik socjalny mgr Karolina Pogorzelec tel. 52 388-84-58 biuro nr 2a
Starszy pracownik socjalny mgr Karolina Strąpoć  tel. 52 388-84-58 biuro nr 2a
Specjalista pracy socjalnej Małgorzata Smykla tel. 52 388-84-61 biuro nr 3
Starszy specjalista pracy socjalnej mgr Paulina Noga tel. 52 388-84-61 biuro nr 3
Pracownik socjalny mgr Lucyna Grzybowska tel. 52 388-84-61 biuro nr 3

 

Sekcja Wspierania Rodziny
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik sekcji mgr Beata Rogowska tel. 52 388-84-62 biuro nr 6
Starszy asystent rodziny mgr Małgorzata Bilska tel. 52 388-84-62 biuro nr 6
Starszy asystent rodziny mgr Karina Bór tel. 52 388-84-62 biuro nr 6
Asystent rodziny mgr Ewa Szumigaj tel. 52 388-84-62 biuro nr 6

 

 

Sekcja Pracy Socjalnej i Opieki Środowiskowej
Funkcja Imię i nazwisko
Starszy opiekun Anita Prusak
Starszy opiekun Ewa Dąbrowska
Starszy opiekun Marzena Giersz
Opiekun Hanna Jeszka
Starszy opiekun Barbara Mantej
Starszy opiekun Katarzyna Rychter
Starszy opiekun Bożena Spica
Starszy opiekun Agnieszka Wojtania
Starszy opiekun Małgorzata Kotecka
Starszy opiekun Anna Śpica
Starszy opiekun Katarzyna Łudkowska
Starszy opiekun Iwona Parys
Opiekun Ewa Bettin
Opiekun Gizela Dobek
Opiekun Ewa Pszeniczna
Opiekun Elżbieta Gawin
Opiekun Katarzyna Wójcika
Instruktor terapii zajęciowej Maria Pestka
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik sekretariatu Jarosław Tybura tel. 52 388-84-70 biuro nr 1

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim