Świadomy Senior – I spotkanie

 • ops_sepolno_IMG_2499
 • ops_sepolno_IMG_2501
 • ops_sepolno_IMG_2507
 • ops_sepolno_IMG_2510
 • ops_sepolno_IMG_2512
 • ops_sepolno_IMG_2518
 • ops_sepolno_IMG_2521
 • ops_sepolno_IMG_2524
 • ops_sepolno_IMG_2527

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizują projekt socjalny, którego celem jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa, możliwości prawnych oraz stanu zdrowia. Celami szczegółowymi projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego seniorów poprzez uczestnictwo  w cyklicznych spotkaniach tematycznych, zwiększających świadomość na temat ich praw i możliwości oraz skutków pochopnie podejmowanych decyzji. Ważnym  dla nas również celem szczegółowym jest  tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych.

W ramach projektu socjalnego odbędą się 4 spotkania tematyczne:

 • I spotkanie dnia 21.08.2017r.

z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim oraz Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego podczas  tego spotkania poruszone zostaną tematy związane z bezpieczeństwem osób starszych

 • II spotkanie dnia 31.08.2017r.

z prawnikiem – ,,Znam swoje prawa” poruszone zostaną zagadnienia dotyczące praw konsumenta, służebności mieszkania, prawa rodzinnego i spadkowego

 • III spotkanie dnia 5.09.2017r.

z rehabilitantką ,, W zdrowym ciele zdrowy duch”- ćwiczenia usprawniające całe ciało (oddechowe, relaksacyjne i ogólnorozwojowe)

 • IV spotkanie dnia 12.09.2017r.

z pielęgniarką środowiskową, ,,Dbaj o zdrowie” poruszone zostaną problemy niepokojących objawów fizjologii osób starszych związanych z ich trybem życia, ogólne zasady odżywiania – dieta seniorów oraz przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z cukrzycą i nadciśnieniem.

Bezpłatny pomiar cukru i ciśnienia

 

Sprzymierzeńcy projektu:

 • Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • Jolanta Lica – rehabilitantka, Sępólno Krajeńskie, ul. Baczyńskiego 16
 • PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ „VITA” SKÓRCZEWSKA I PARTNERZY -PIELĘGNIARKI
  SZKOLNA 4, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

 

Sponsorzy:

 • Izabela Fenske, Sępólno Krajeńskie, Cukiernia Piekarnia Zakryś
 • Magdalena Zgrzeba- ,,Mazart”
 • Reklamy i Sztukateria Elewacyjna
 • Hallera 17 Sępólno Krajeńskie
 • Sklep – Merkury, Andrzej Dąbrowski
 • Wojska Polskiego 5,Sępólno Krajeńskie
 • Sklep – Leman, c. Leszek, Krystyna, Łukasz Lemańscy Plac Wolności 4, Sępólno Krajeńskie
 • Firma Handlowo – Usługowa Maro
 • Robert Klimek

Dnia 21 sierpnia o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Świadomy Senior”, którego celem jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa, możliwości prawnych oraz stanu zdrowia. Przybyli goście poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa osób starszych, a ponadto mieli możliwość nawiązania nowych znajomości. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie z Komendantem Pawłem Zawadą na czele. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Izabela Fröhlke pełniąca rolę Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. W trakcie spotkanie zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa osób starszych, sposobów manipulacji- jak nie dać się oszukać. Policjanci mówili między innymi o mapie zagrożeń w Sępólnie. Seniorzy mieli możliwość bliżej poznać swojego dzielnicowego oraz otrzymali ulotki informacyjne  z ważnymi numerami i wskazówkami w jaki sposób postępować w przypadku pojawienia się zagrożenia. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego poinformowała  o stosowaniu przemocy wobec seniorów i sposobach radzenia z tego typu sytuacjami. Spotkanie umiliła kawa ze słodkim poczęstunkiem w trakcie którego seniorzy mieli możliwość podzielenia się swoimi obawami, spostrzeżeniami  i trudnościami życia codziennego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób, a to oznacza, że praca przy wspólnie realizowanym projekcie przez członków Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawicieli służb mundurowych nie poszła na marne. Naszym celem oprócz poszerzania horyzontów pod względem wiedzy seniorów jest również ich integracja. Większość ludzi uczestniczących w programie rzadko wychodzą z domów, dzięki spotkaniom, być może nawiążą się nowe znajomości.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim