Świadomy Senior – II spotkanie

  • ops_sepolno_SAM_0890
  • ops_sepolno_SAM_0891
  • ops_sepolno_SAM_0892
  • ops_sepolno_SAM_0896
  • ops_sepolno_SAM_0910
  • ops_sepolno_SAM_0913
  • ops_sepolno_SAM_0914
  • ops_sepolno_SAM_0917

II spotkanie odbyło się dnia 31.08.2017r., o godz. 9.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z prawnikiem. Na  spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące możliwości prawnych z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego takie jak: darowizny, uzyskanie zachowku, służebność wieczysta, odstąpienie od umowy kupna- sprzedaży. Tematyka spotkania okazała się adekwatna do potrzeb uczestników spotkania, którzy wyrazili bardzo duże zainteresowanie poruszonymi sprawami. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 seniorów. Pani prawnik w prosty sposób poinformowała o sprawach trudnych, a jakże znaczących w  ich życiu. Spotkanie umilił występ wokalny młodzieży Macieja Śliwińskiego i Moniki Basińskiej, którym oprawę muzyczną zapewniło Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Ten artystyczny występ zachęcił seniorów do wspólnego śpiewania tekstów piosenek. Przy kawie i słodkim poczęstunku seniorzy integrowali się z występującą młodzieżą, rozmawiali o śpiewie, muzyce i tańcu. Uśmiechy goszczące na twarzach seniorów i chęć kolejnych spotkań były dowodem na to, iż  cel spotkania został osiągnięty.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim