Świadomy Senior – III spotkanie

 • ops_sepolno_SAM_0938
 • ops_sepolno_SAM_0940
 • ops_sepolno_SAM_0941
 • ops_sepolno_SAM_0942
 • ops_sepolno_SAM_0943
 • ops_sepolno_SAM_0944
 • ops_sepolno_SAM_0946
 • ops_sepolno_SAM_0925
 • ops_sepolno_SAM_0929
 • ops_sepolno_SAM_0933
 • ops_sepolno_SAM_0935

III spotkanie w ramach projektu socjalnego ,,Świadomy Senior” odbyło się dnia 5.09.2017r. o godz. 9.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z rehabilitantką Panią Jolantą Lica ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”, w którym uczestniczyło 25 osób. Pani Jolanta poprowadziła spotkanie na  którym przedstawiła jak ważny wpływ ma ruch na stan zdrowia i samopoczucie seniorów. Omówione zostały sposoby i techniki relaksacyjne. Seniorowie przy odpowiedniej oprawie muzycznej w miarę własnych możliwości wykonywali ćwiczenia oddechowe i ogólnorozwojowe. Ponadto poruszona została istotna kwestia picia wody i jej wpływu na stan naszego organizmu. Podczas zajęć Pani Jolanta wielokrotnie zachęcała do spożywania wody. Sponsorem wody, która była niezbędnikiem dzisiejszego spotkania był Pan Robert Klimek. Woda  służyła nie tylko do picia, ale  była też rekwizytem do wykonywania rozmaitych ćwiczeń. Spotkanie  przebiegało w bardzo miłej i relaksującej atmosferze, odprężeni seniorzy z pozytywną energią wrócili do swoich domów.  Być może dzisiejsze spotkanie przyczyni się do tego, iż nawyki i stereotypy utrudniające uczestnictwo osób starszych w zajęciach ruchowych zostały przełamane. Bardzo dziękujemy Pani Jolancie Lica za bezpłatne poprowadzenie spotkania i okazując wdzięczność za wkład  w realizację projektu życzymy wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim