Świadomy Senior – IV spotkanie

 • ops_sepolno_20170912_091443
 • ops_sepolno_20170912_091459
 • ops_sepolno_20170912_091504
 • ops_sepolno_20170912_091527
 • ops_sepolno_20170912_091533
 • ops_sepolno_20170912_102855
 • ops_sepolno_20170912_102856
 • ops_sepolno_20170912_103114
 • ops_sepolno_20170912_103122
 • ops_sepolno_20170912_103151
 • ops_sepolno_20170912_103155
 • ops_sepolno_20170912_103205
 • ops_sepolno_20170912_103221
 • ops_sepolno_20170912_103225
 • ops_sepolno_20170912_103304
 • ops_sepolno_20170912_103310
 • ops_sepolno_20170912_103319
 • ops_sepolno_20170912_103334
 • ops_sepolno_IMG_2595
 • ops_sepolno_IMG_2596
 • ops_sepolno_IMG_2597
 • ops_sepolno_IMG_2599
 • ops_sepolno_IMG_2604

IV spotkanie w ramach projektu socjalnego ,,Świadomy Senior”  odbyło się 12.09.2017r. o godz. 9.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w którym uczestniczył ok. 30 osób. Gościem spotkania była pielęgniarka środowiskowa Pani Zdzisława Skórczewska, która poruszyła problem niepokojących objawów fizjologii osób starszych związanych z ich trybem życia, ogólne zasady odżywiania – dieta seniorów oraz przedstawione zostały proste sposoby radzenia sobie z cukrzycą i nadciśnieniem. Podczas spotkania seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnego pomiaru cukru i ciśnienia. W trakcie spotkania na stołach znajdowały się owoce, o których wpływie na stan zdrowia opowiadała Pani Zdzisława. Otrzymane informacje przyczyniły się zapewne do weryfikacji popełnianych dotychczas błędów w dbałości o zdrowie w codziennym życiu. Bardzo dziękujemy Pani Zdzisławie za bezpłatne poprowadzenie spotkania i okazując wdzięczność za wkład  w realizację projektu życzymy wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów. Na zakończenie spotkania niespodzianką był występ recytatorski Pani Wioletty Zielkowskiej, która przedstawiła swoją poetycką twórczość w postaci wierszy pt. ,,Jesień życia”, ,,Ludzkie cierpienie”, ,,Nasi kochani seniorowie”. Pani Wioletta, poruszyła nasze serca, seniorzy usłyszeli słowa uznania i zachęty do odkrywania piękna życia. Po tych słowach wdzięczności seniorzy uczestniczący w spotkaniu otrzymali w podziękowaniu kwiaty. To spotkanie kończące projekt socjalny, stało się motorem do kolejnych działań na rzecz seniorów. Kontynuacja spotkań jest istotna w celu wzmocnienia i utrzymania dotychczas osiągniętych rezultatów. Po  przeprowadzeniu analizy ankiety ewaluacyjnej, stwierdzono, iż seniorzy wykazują  duże zainteresowanie  uczestnictwem w kolejnych  spotkaniach.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim