Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • ops_1
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski
 • ops_2
  Pani Beata Sulima Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
 • ops_3
  Uczestnicy szkolenia
 • ops_4
  Uczestnicy szkolenia
 • ops_5
  Uczestnicy szkolenia
 • ops_6
  Pan Marek Kolinski podkom. Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • ops_7
  Pan Grzegorz Wrona - adwokat, specjalizujący się w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • ops_8
  Pan Grzegorz Wrona - adwokat, specjalizujący się w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • ops_9
  Uczestnicy szkolenia
 • ops_10
  Uczestnicy szkolenia
 • ops_11
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke, Pan Grzegorz Wrona - adwokat, specjalizujący się w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • ops_12
  Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim wraz z Panem Grzegorzem Wrona

Dnia 4 listopada 2015r. z inicjatywy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, jednocześnie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Burmistrza Sępólna Krajeńskiego odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osób zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym prelegentem szkolenia był Pan Grzegorz Wrona – adwokat, specjalizujący się w prawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ekspertami zaproszonymi do udziału w szkoleniu byli:

 • Pani Beata Sulima Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
 • Pan Marek Kolinski podkom. Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Do udziału w szkoleniu zaproszono samorządowców, przedstawicieli ościennych ośrodków, policjantów, kuratorów, radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, dyrektorów szkół i pedagogów, przedstawicieli ochrony zdrowia oraz organizacje pozarządowe.

Szkolenie odbyło się dnia 4 listopada 2015r. w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6.

Działanie to jest zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim