Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, pok. nr 1 (sekretariat).

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA ROK 2018:

24, 25 STYCZNIA 2018 r.

26, 27 LUTEGO 2018 r.

26, 27 MARCA 2018 r.

25, 26 KWIETNIA 2018 r.

23, 24 MAJA 2018 r.

25, 26 CZERWCA 2018 r.

25, 26 LIPCA 2018 r.

27, 28 SIERPNIA 2018 r.

26, 27 WRZEŚNIA 2018 r.

29, 30 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

28, 29 LISTOPADA 2018 r.

17, 18 GRUDNIA 2018 r.

 

Pierwszy termin w danym miesiącu odpowiada wypłacie świadczeń wg nazwisk od A do Ł i na konto, drugi od M do Ż. Informujemy, że w przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu świadczenie wypłacone będzie po wpływie dotacji, jednakże nie później niż do 30 dnia każdego m-ca.