Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, pok. nr 1 (sekretariat).

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA ROK 2016:

25, 26 STYCZNIA 2017 r.

22, 23 LUTEGO 2017 r.

27, 28 MARCA 2017 r.

26, 27 KWIETNIA 2017 r.

24, 25 MAJA 2017 r.

26, 27 CZERWCA 2017 r.

26, 27 LIPCA 2017 r.

28, 29 SIERPNIA 2017 r.

27, 28 WRZEŚNIA 2017 r.

26, 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

28, 29 LISTOPADA 2017 r.

18, 19 GRUDNIA 2017 r.

 

Pierwszy termin w danym miesiącu odpowiada wypłacie świadczeń wg nazwisk od A do Ł i na konto, drugi od M do Ż. Informujemy, że w przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu świadczenie wypłacone będzie po wpływie dotacji, jednakże nie później niż do 30 dnia każdego m-ca.