Terminy wypłat funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA ROK 2016:

27, 28 STYCZNIA 2016r.

24, 25 LUTEGO 2016r.

23, 24 MARCA 2016r.

27, 28 KWIETNIA 2016r.

24, 25 MAJA 2016r.

27, 28 CZERWCA 2016r.

27, 28 LIPCA 2016r.

24, 25 SIERPNIA 2016r.

28, 29 WRZEŚNIA 2016r.

26, 27 PAŹDZIERNIKA 2016r.

28, 29 LISTOPADA 2016r.

14, 15 GRUDNIA 2016r.

 

Pierwszy termin w danym miesiącu odpowiada wypłacie świadczeń wg nazwisk od A do Ł i na konto, drugi od M do Ż. Informujemy, że w przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu świadczenie wypłacone będzie po wpływie dotacji, jednakże nie później niż do 30 dnia każdego m-ca.