Terminy wypłat funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA ROK 2018:

24, 25 STYCZNIA 2018r.

26, 27 LUTEGO 2018r.

26, 27 MARCA 2018r.

25, 26 KWIETNIA 2018r.

23, 24 MAJA 2018r.

25, 26 CZERWCA 2018r.

25, 26 LIPCA 2018r.

27, 28 SIERPNIA 2018r.

26, 27 WRZEŚNIA 2018r.

29, 30 PAŹDZIERNIKA 2018r.

28, 29 LISTOPADA 2018r.

17, 18 GRUDNIA 2018r.

 

Pierwszy termin w danym miesiącu odpowiada wypłacie świadczeń wg nazwisk od A do Ł i na konto, drugi od M do Ż. Informujemy, że w przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu świadczenie wypłacone będzie po wpływie dotacji, jednakże nie później niż do 30 dnia każdego m-ca.