Terminy wypłat zasiłków okresowych, stałych i celowych

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Wnioski o pomoc są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.

ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI STAŁE

ZASIŁKI CELOWE „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”,
ZASIŁEK CELOWY, SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

19 STYCZNIA 2018 R.

26 STYCZNIA 2018 R.

23 LUTEGO 2018 R.

28 LUTEGO 2018 R.

23 MARCA 2018 R.

30 MARCA  2018 R.

20 KWIETNIA 2018 R.

27 KWIETNIA 2018 R.

25 MAJA 2018 R.

30 MAJA 2018 R.

22 CZERWCA 2018 R.

29 CZERWCA 2018 R.

20 LIPCA 2018 R.

27 LIPCA 2018 R.

24 SIERPNIA 2018 R.

31 SIERPNIA 2018 R.

21 WRZEŚNIA 2018 R.

28 WRZEŚNIA 2018 R.

19 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

26 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

23 LISTOPADA 2018 R.

30 LISTOPADA 2018 R.

19 GRUDNIA 2018 R.

19 GRUDNIA 2018 R.