Terminy wypłat zasiłków okresowych, stałych i celowych

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Wnioski o pomoc są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.

ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI STAŁE

ZASIŁKI CELOWE „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”,
ZASIŁEK CELOWY, SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

20 STYCZNIA 2017 R.

27 STYCZNIA 2017 R.

17 LUTEGO 2017 R.

24 LUTEGO 2017 R.

24 MARCA 2017 R.

31 MARCA 2017 R.

21 KWIETNIA 2017 R.

28 KWIETNIA 2017 R.

19 MAJA 2017 R.

26 MAJA 2017 R.

23 CZERWCA 2017 R.

30 CZERWCA 2017 R.

21 LIPCA 2017 R.

28 LIPCA 2017 R.

18 SIERPNIA 2017 R.

25 SIERPNIA 2017 R.

22 WRZEŚNIA 2017 R.

29 WRZEŚNIA 2017 R.

20 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

30 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

17 LISTOPADA 2017 R.

24 LISTOPADA 2017 R.

8 GRUDNIA 2017 R.

15 GRUDNIA 2017 R.