To już 19-ty raz!!!

 • DSC02229
 • DSC02230
 • DSC02231
 • DSC02232
 • DSC02233
 • DSC02235
 • DSC02236
 • DSC02237
 • DSC02239
 • DSC02240
 • DSC02241
 • DSC02242
 • DSC02243

Dnia 18 grudnia 2012 roku w restauracji „Słoneczna” Państwa Elżbiety i Andrzeja Piekut odbyła się po raz dziewiętnasty ?”Wigilia dla osób niepełnosprawnych i samotnych” z miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

Środki finansowe z PFRON na ten cel za pośrednictwem Gminy pozyskał Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W spotkaniu opłatkowym wzięło udział 40 osób niepełnosprawnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz tutejszego Ośrodka.

Jak co roku atmosfera była ciepła i serdeczna, można by powiedzieć rodzinna. Na suto zastawionych stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych. Odbyło się wspólne śpiewanie kolęd, a każdy uczestnik został obdarowany na koniec słodyczami.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim