Trwa realizacja projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż od 01 kwietnia 2017 roku trwa realizacja projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Od 1 lipca 2017 roku 10 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych świadczy usługi w środowiskach 20 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Od miesiąca sierpnia 2017 roku realizowane jest indywidualne wsparcie psychologiczne dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

Ponadto od miesiąca września 2017 roku dla opiekunów faktycznych odbywają się spotkania z terapeutą do prowadzenia grup wsparcia oraz poradnictwo specjalistyczne.

Projekt „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim” realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Podobne informacje