Trwa rekrutacja do projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż trwa rekrutacja do projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym dnia 04.04.2017 roku w sali nr 5 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Szkolnej 8, odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla I grupy kandydatów do odbycia szkolenia dla Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu rekrutacyjnym udział wzięło 19 kandydatów, których Dyrektor OPS Pani Izabela Fröhlke zapoznała z założeniami projektu oraz planowanymi działaniami. Kandydaci wypełnili ankiety rekrutacyjne, będące pierwszym etapem rekrutacji.  Osoby z najwyższą liczbą punktów zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne w późniejszym terminie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim przypomina, iż ankiety rekrutacyjne można pobrać w siedzibie OPS lub ze strony internetowej ops- sepolno.pl. Należy je składać w sekretariacie lub biurze nr 2 do dnia 11 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.  52 388 84 56, 52 388 84 57.

Podobne informacje