Turniej „Pluszowego Misia”

 • SONY DSC
  Od lewej: Z-ca Dyrektora OPS w Sępólnie Krajeńskim Sylwia Witkowska, Radna Anna Miczko, Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim Izabela Frohlke- Zalewska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Przewodniczący GKRPA w Sępólnie Krajeńskim Dariusz Wojtania, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rohde, Radny Roman Porożyński
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś
 • SONY DSC
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • SONY DSC
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • SONY DSC
  Od lewej: Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim Izabela Frohlke- Zalewska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś
 • SONY DSC
  Turniej Pluszowy Miś

Turniej ?PLUSZOWEGO MISIA?

Dnia 25 marca 2014 roku w hali Krajna Arena odbył się Gminny Turniej „Pluszowego Misia”. Organizatorami turnieju byli:

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim,

Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

Uczestnikami zawodów były dzieci z klas I- III szkół podstawowych, łącznie 152 uczniów.

 

WYNIKI W KLASACH I:

I miejsce – SP nr 1 w Sępólnie

II miejsce – SP Lutowo

III miejsce – SP nr 3 w Sępólnie

IV miejsce – SP Wiśniewa

V miejsce – SP Wałdowo

VI miejsce – SP Zalesie

VII miejsce – SP Zboże

 

WYNIKI W KLASACH II:

I miejsce – SP Lutowo

II miejsce – SP nr 3 w Sępólnie

III miejsce – SP Wałdowo

IV miejsce – SP Wiśniewa

V miejsce – SP nr 1 w Sępólnie

VI miejsce – SP Zboże

WYNIKI W KLASACH III:

I miejsce – SP nr 3 w Sępólnie

II miejsce – SP Wiśniewa

III miejsce – SP nr 1 w Sępólnie

IV miejsce – SP Wałdowo

V miejsce – SP Zboże

VI miejsce – SP Lutowo

Turniej był jednym z zadań wnikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2014.

Wszystkie dzieci otrzymały pluszowe miśki.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim