„Twój Parasol” – bezpłatna aplikacja przeciwdziałająca przemocy

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke przekazuje informacje o mobilnej aplikacji „Twój Parasol”, która adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Po dwukrotnym kliknięciu w obrazek można przejść do ukrytej części aplikacji.

Korzystając z tego rozwiązania osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać wsparcie i niezbędne informacje.

Aplikacja umożliwia również dyskretne przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

Szczegółowe informacje o działaniu aplikacji „Twój Parasol” dostępne są w poniższym linku:

https://twojparasol.com/

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim