„Tydzień Pomocy Ofiar Przestępstw”

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiar Przestępstw” w Prokuratorze Rejonowej w Tucholi  ul. Świecka 95 prowadzone będą dyżury prokuratorów, podczas których udzielane będą porady ofiarom przestępstw w zakresie ich praw oraz działalności pozarządowych, samorządowych i innych świadczących pomoc ofiarom

 

Prowadzone dyżury będą w dniach

od 22 lutego 2016r.

do 26 lutego 2016r.

 

Dyżury będą pełnione:

  • w dniu 22 lutego 2016r.
  • w dniu 23 lutego 2016r.
  • w dniu 24 lutego 2016r.
  • w dniu 25 lutego 2016r.
  • w dniu 26 lutego 2016r.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim