„Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy informuje, iż w dniach

24 lutego -1 marca 2014r.
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje
„Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

We wskazanym poniżej terminie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników i psychologów.
W województwie kujawsko-pomorskim porady będzie można uzyskać pod adresem:

OPOPP Stowarzyszenie „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom
i Dzieciom Ofiarom Przemocy
ul. Brzozowa 9
87-100 Toruń
tel. 56-657-58-61
fax: 56-657-58-62
www.azyltorun.org.pl, e-mail: biuro@azyltorun.org.pl

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00

Natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim