V Turniej „Pluszowego Misia”

 • ops_sepolno_IMG_0035
 • ops_sepolno_IMG_0040
 • ops_sepolno_IMG_0043
 • ops_sepolno_IMG_0062
 • ops_sepolno_IMG_0298
 • ops_sepolno_IMG_0302
 • ops_sepolno_IMG_0336
 • ops_sepolno_IMG_0343
 • ops_sepolno_IMG_0360
 • ops_sepolno_IMG_0377
 • ops_sepolno_IMG_9803
 • ops_sepolno_IMG_9839
 • ops_sepolno_IMG_9872
 • ops_sepolno_IMG_9890
 • ops_sepolno_IMG_9941
 • ops_sepolno_IMG_9950

Po raz V Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wraz z Centrum Sportu i Rekreacji, Urzędem Miejskim oraz Zakładem Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim miał okazję do organizacji zawodów „Pluszowego Misia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Tegoroczne rozgrywki odbyły się dnia 21 marca o godz. 9.30. na hali sportowo- widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Turniej zorganizowano dla najmłodszych miłośników sportu czyli uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Do rozgrywek przystąpiło 7 szkół tj. 152 uczniów.

Zawody uroczyście otworzył zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pan Dariusz Wojtania oraz członkowie Pani Aleksandra Kowalik i Pan Zbysław Prużyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Kazimierz Jagodziński, Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Marek Tymecki, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeński Pani Izabela Fröhlke oraz dyrektorzy szkół.

W trakcie turnieju panowała niesamowita atmosfera, a zawodnicy dopingowani byli przez licznie zabraną na trybunach publiczność .

Wyniki poszczególnych kategorii przedstawiają się następująco:

 

Kategoria klas I:

Szkoła Konkurencja Suma

punktów

Miejsce

końcowe

1 2 3 4
Miejsce Pkt Miejsce Pkt Miejsce Pkt Miejsce Pkt
SP nr 1 Sępólno Kraj. VI 2 VI 2 III 5 III 5 14 V
SP Zboże II 6 V 3 IV 4 II 6 19 III
SP Wałdowo III 5 IV 4 II 6 I 7 22 II
SP Lutowo IV 4 III 5 VI 2 VI 2 13 VI
SP Zalesie V 3 II 6 V 3 V 3 15 IV
SP nr 3 Sępólno Kraj. I 7 I 7 I 7 IV 4 25 I

 

Kategoria klas II:

Szkoła Konkurencja Suma

punktów

Miejsce

końcowe

1 2 3 4
Miejsce Pkt Miejsce Pkt Miejsce Pkt Miejsce Pkt
SP Wiśniewa VII 1 III 5 III 5 III 5 16 III
SP nr 1 Sępólno Kraj. V 3 VI 2 VI 2 V 2 10 VI
SP Zboże II 6 II 6 IV 4 VI 2 16 IV
SP Wałdowo I 7 I 7 I 7 I 7 28 I
SP Lutowo III 5 V 3 V 3 IV 4 15 V
SP Zalesie VI 2 VII 1 VII 1 VII 1 5 VII
SP nr 3 Sępólno Kraj. II 6 IV 4 II 6 II 6 22 II

o 3 miejscu zadecydowała dodatkowa konkurencja.

 

Kategoria klas III:

Szkoła Konkurencja Suma

punktów

 Miejsce

końcowe

1 2 3 4
Miejsce Pkt Miejsce Pkt Miejsce Pkt Miejsce Pkt
SP Wiśniewa V 3 V 3 VI 2 VI 2 10 VI
SP nr 1 Sępólno Kraj. IV 4 VI 2 IV 4 IV 4 14 V
SP Zboże VI 2 III 5 II 6 II 6 19 IV
SP Wałdowo II 6 II 6 III 5 V 3 20 III
SP Lutowo I 7 IV 4 V 3 I 7 21 II
SP nr 3 Sępólno Kraj. III 5 I 7 I 7 III 5 24 I

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ:

 

I miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim – 71 pkt

II miejsce – Zespół Szkół w Wałdowie – 70 pkt

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Zbożu – 54 pkt

IV miejsce – Zespół Szkół w Lutowie – 49 pkt

V miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim – 38 pkt

VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Wiśniewie- 26 pkt

VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Zalesiu – 20 pkt

 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe pluszowe misie oraz dyplomy, a pierwsze miejsca na podium również medale.

Ponadto zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzymał ogromnego pluszowego misia.

 

Zawody, jak co roku, były doskonałą okazją do wpojenia dzieciom wielu pozytywnych wartości płynących ze zdrowej rywalizacji sportowej. Jednocześnie była to możliwość pokazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w czasach wszechobecnej technologii.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim