V Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

logo_przemoc

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. kontynuuje realizuję projektu, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy  i  Polityki Społecznej  w Warszawie pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!! .

Jednym z działań w ramach projektu była organizacja V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar   Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 2016r. dla uczniów szkół gimnazjalnych z trenu gminy Sępólno Krajeńskie.   Dnia 27 października 2016 roku na hali sportowo-widowiskowej Centrum Sportu  i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim wystartowało 7 drużyn.

3 drużyny w kategorii dziewcząt:

 • Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
 • Gimnazjum nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
 • Gimnazjum Lutowo

4 drużyny w kategorii chłopców:

 • Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
 • Gimnazjum nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
 • Gimnazjum Lutowo
 • Gimnazjum Wałdowo

Turniej otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski. Ponadto rozgrywkom przyglądali się Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Kazimierz Jagodziński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Fröhlke, Przewodniczący Rady Powiatu i Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Pan Marek Chart, Wiceprzewodniczący Racy Miejskiej Pan Franciszek Lesinski, Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat oraz Sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Kowalik.

Turniej rozegrano systemem – każdy z każdym. Spotkania dostarczały wiele ciekawych akcji oraz godnych podziwu siatkarskich wymian. Zawodnicy wykazywali ogromne zaangażowanie, dlatego turniej odbył się na bardzo dobrym, wyrównanym poziomie oraz w duchu rywalizacji fair-play.

Po rywalizacji wyłoniono zwycięzców i tak:

w kategorii dziewcząt:

 • I MIEJSCE– GIMNAZJUM NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • II MIEJSCE– GIMNAZJUM  NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • III MIEJSCE– GIMNAZJUM LUTOWO

w kategorii chłopców:

 • I MIEJSCE- GIMNAZJUM  NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • II MIEJSCE– GIMNAZJUM NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • III MIESJCE– GIMNAZJUM WAŁDOWO
 • IV MIEJSCE– GIMNAZJUM LUTOWO

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorami Turnieju byli: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Pozyskane środki finansowe wzbogacą działania Gminy Sępólno Krajeńskie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zmierzające do zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania zawarte w projekcie mają na celu dotarcie do szerszej grupy odbiorców z ciekawym, niekonwencjonalnym przekazem co jednocześnie zwiększy szansę na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Turniej został zorganizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sępólnie Krajeńskim

 Izabela Fröhlke

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim