VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

 • IMG_1781
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1783
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1788
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1794
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1797
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1806
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1810
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1814
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1819
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1826
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1831
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1844
  Od lewej: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupłakowski, Pani Beata Rogowska pracownik OPS w Sępólnie Krajeńskim, Z-ca Dyrektora OPS w Sępolnie Krajeńskim Pani Sylwia Witkowska, Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko, Przewodniczący GKRPA w Sępólnie Krajeńskim Pan Dariusz Wojtania, Przewniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Stanisław Rohde, Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Kazimierz Jagodziński, Członek GKRPA Pan Józef Cyra, Pani Krystyna Wójtów opieka medyczna
 • IMG_1854
  Od lewej: Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Frohlke- Zalewska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupłakowski, Pani Beata Rogowska pracownik OPS w Sępólnie Krajeńskim, Z-ca Dyrektora OPS w Sępolnie Krajeńskim Pani Sylwia Witkowska, Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko, Przewodniczący GKRPA w Sępólnie Krajeńskim Pan Dariusz Wojtania, Przewniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Stanisław Rohde, Radny Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Kazimierz Jagodziński, Członek GKRPA Pan Józef Cyra, Pani Krystyna Wójtów opieka medyczna, Członek GKRPA Pani Aleksandra Kowalik, Pani Jolanta Hawryło pracownik OPS w Sępólnie Krajeńskim
 • IMG_1865
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1869
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1875
  Sędzia Rafał Mrigalski
 • IMG_1877
  Sędzia Ireneusz Papierowski
 • IMG_1878
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1896
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1898
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1904
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1909
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1924
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1945
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1956
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1964
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1971
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1976
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1977
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1978
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1980
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1982
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_1984
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_2010
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_2013
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_2019
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_2022
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_2054
  VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn”
 • IMG_2075
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski
 • IMG_2082
  Dyrektor CSiR Pan Marek Chart
 • IMG_2113
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski
 • IMG_2128
  Od lewej: Członek GKRPA Pan Józef Cyra, Radna Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pani Wiesława Grochowska, Członek GKRPA Pani Bogumiła Bławat, Przewodniczący GKRPA w Sępólnie Krajeńskim Pan Dariusz Wojtania, Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Frohlke- Zalewska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski
 • IMG_2169
  Od lewej: Radna Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pani Wiesława Grochowska, Przewodniczący GKRPA w Sępólnie Krajeńskim Pan Dariusz Wojtania, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski
 • IMG_2173
  Radna Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pani Wiesława Grochowska
 • IMG_2212
  Uczestnicy oraz organizatorzy VI Turnieju Piłkarskiego „Dzikich Drużyn” o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • 1

Dnia 11 czerwca 2014 roku został rozegrany VI Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na boisku przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Głównym organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Turniej pod hasłem „Jestem szczęśliwy, bo wolny od uzależnień !!!” był jednym z działań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Sępólna Kraj. Pan Waldemar Stupałkowski.

Zawody obserwowali także:

Przewodniczący Rady Miejskiej Sępólna Kraj. Pan Stanisław Rohde,

Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko,

Radni: Pani Wiesława Grochowska, Pani Anna Miczko, Pan Zdzisław Grzeca, Pan Kazimierz Jagodziński, Pan Robert Grochowski,

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Dariusz Wojtania,

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. Pani Izabela Fröhlke-Zalewska,

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. Pani Sylwia Witkowska, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. Pan Marek Chart,

członkowie GKRPA Pani Bogumiła Bławat, Pani Aleksandra Kowalik, Pan Józef Cyra oraz Pan Zbysław Prużyński.

W rywalizacji udział wzięło 6 drużyn dziewcząt i 5 drużyn chłopców (dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej, niezrzeszone w klubach sportowych).

Dziewczęta rywalizowały w dwóch grupach po 3 zespoły. Dwie najlepsze ekipy awansowały do półfinałów:

– z grupy A: Niebieskie Pantery z Lutowa oraz Activia z ZS nr 3 Sępólnie Kraj.,

– z grupy B:  Power Rangers z ZS Nr 1 w Sępólnie Kraj. i Fantazja z ZS Nr 3 w Sępólnie Kraj.

 W dalszej fazie rozgrywek bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki z Lutowa, najpierw wygrywając 4:0 w półfinale z drużyną Fantazja z ZS Nr 3 w Sępólnie Kraj., później identyczny wynik notując w finale z drużyną Power Rangers z ZS Nr 1.

W meczu o III miejsce spotkały się dwie drużyny z ZS Nr 3 w Sępólnie Kraj., lepsza okazała się Activia wygrywając 3:0 z Fantazją.

W kategorii chłopców zmagania prowadzone były systemem każdy z każdym. Po rozegraniu  spotkań okazało się, że identyczną ilość punktów mają 3 zespoły: Aligatory z Wałdowa, Czerwone Diabły z Lutowa oraz Orły z Wiśniewy.

O zwycięstwie zadecydowała tzw. „mała tabela”, czyli wyniki meczów pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Ostatecznie najlepsza okazała ekipa z Wałdowa. W ostatnim meczu decydowały się losy czwartego miejsca, w bezpośrednim meczu lepsi okazali się zawodnicy SP Zboże pokonując 2:1 Orły z Wiśniewy.

Po zakończeniu rozgrywek wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Zawodnicy, którzy w turnieju zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali oprócz atrakcyjnych nagród, medale oraz puchary.

Najlepszym strzelcem bramek wśród dziewcząt okazała się Karolina Duber z ZS w Lutowie.

Najlepszym bramkarzem została Julia Lutowską z ZS Nr 1 w Sępólnie Kraj. Najsympatyczniejszą drużyną wśród dziewcząt zostały Tygryski z Wiśniewy.

Wśród chłopców najwięcej bramek zdobył Mikołaj Will z ZS w Lutowie, statuetkę dla najlepszego bramkarza otrzymał Mikołaj Guziński z ZS Nr 1 w Sępólnie Kraj., a za najsympatyczniejszą drużynę chłopców uznano zespół SP w Zbożu.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim