VI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 2017 r.

 • ops_sepolno_IMG_3171
 • ops_sepolno_IMG_3175
 • ops_sepolno_IMG_3182
 • ops_sepolno_IMG_3185
 • ops_sepolno_IMG_3196
 • ops_sepolno_IMG_3201
 • ops_sepolno_IMG_3205
 • ops_sepolno_IMG_3316
 • ops_sepolno_IMG_3333
 • ops_sepolno_IMG_3352
 • ops_sepolno_IMG_3396
 • ops_sepolno_IMG_3431
 • ops_sepolno_IMG_3437
 • ops_sepolno_IMG_3445

Po raz VI odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dla uczniów klas VII szkół podstawowych, II oraz III gimnazjum z terenu gminy Sępólno Krajeńskie.

27 października 2017 roku na hali sportowo- widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim wystartowało 8 drużyn, łącznie 64 zawodników.

4 drużyny w kategorii dziewcząt : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Wałdowie, Szkoła Podstawowa w Lutowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, w kategorii chłopców: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Wałdowie, Szkoła Podstawowa w Lutowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Turniej otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski. Ponadto rozgrywkom przyglądali się Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Franciszek Lesinski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Fröhlke, Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat, Sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Aleksandra Kowalik, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Zbysław Prużyński, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Anna Miczko.

Spotkania dostarczały wiele ciekawych akcji oraz godnych podziwu siatkarskich wymian. Zawodnicy wykazywali ogromne zaangażowanie, dlatego turniej odbył się na bardzo dobrym, wyrównanym poziomie oraz w duchu rywalizacji fair-play.

Po rywalizacji wyłoniono zwycięzców i tak:

 

w kategorii dziewcząt:

I MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSIM

II MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŁDOWIE

III MIEJSCE- SZKOŁA PODSTAOWA NR 3 SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

IV MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOWIE

 

w kategorii chłopców:

I MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

II MIEJSCE- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

III MIESJCE– SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOWIE

IV MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŁDOWIE

 

Przyznano również wyróżnienia indywidualne:

NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY-  Martyna Siuzdak, Marcin Sieg

NAJLEPSZY ATAKUJĄCY- Oliwia Rękiewicz, Nikodem Ruchalski

MVP TURNIEJU- Dominika Werra, Bartosz Lorbiecki

 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Organizatorami Turnieju byli: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Zawody zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim