VI Turniej „Pluszowego Misia” 2018 r.

Po raz VI Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wraz z Centrum Sportu i Rekreacji, Urzędem Miejskim oraz Zakładem Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim miał okazję do organizacji zawodów „Pluszowego Misia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Tegoroczne rozgrywki odbyły się dnia 16 marca o godz. 9.00. na hali sportowo- widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Turniej zorganizowano dla najmłodszych miłośników sportu czyli uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Do rozgrywek przystąpiło 160 uczniów.

Zawody uroczyście otworzył Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Kazimierz Jagodziński, Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Aleksandra Kowalik i Pan Zbysław Prużyński, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim Pan Piotr Madej, Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Marek Tymecki, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim Pani Katarzyna Kolasa, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeński Pani Izabela Fröhlke.

W trakcie turnieju panowała niesamowita atmosfera, a zawodnicy dopingowani byli przez licznie zabraną na trybunach publiczność .

Wyniki poszczególnych kategorii przedstawiają się następująco:

 

Miejsce PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS I PKT
1. SP WIŚNIEWA 23
2. SP WAŁDOWO 22
3. SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 22
4. SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 19
5. SP ZBOŻE 13
6. SP ZALESIE 7
7. SP LUTOWO 6

 

 

 

Miejsce PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS II PKT
1. SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 25
2. SP WIŚNIEWA 24
3. SP WAŁDOWO 17
4. SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 15
4. SP ZALESIE 15
6. SP ZBOŻE 10
7. SP LUTOWO 6

 

 

Miejsce PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS III PKT
1. SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 25
2. SP LUTOWO 23
3. SP WAŁDOWO 19
4. SP WIŚNIEWA 18
5. SP ZBOŻE 12,5
6. SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 10,5

 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ:

 

Miejsce PUNKTACJA KOŃCOWA SZKÓŁ PKT
1. SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 69
2. SP WIŚNIEWA 65
3. SP WAŁDOWO 58
4. SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 47,5
5. SP ZBOŻE 35,5
6. SP LUTOWO 35
7. SP ZALESIE 22

 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe pluszowe misie oraz słodki poczęstunek, a pierwsze miejsca na podium również medale.

Ponadto zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzymał ogromnego pluszowego misia.

 

Zawody, jak co roku, były doskonałą okazją do wpojenia dzieciom wielu pozytywnych wartości płynących ze zdrowej rywalizacji sportowej. Jednocześnie była to możliwość pokazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w czasach wszechobecnej technologii.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim