VIII spotkanie: 29.08.2018r. – „Jaka to melodia – śpiewać każdy może…”

Monika Basińska – wokalista, była gospodarzem dzisiejszego spotkania. Seniorzy „przenieśli się” do muzycznej kawiarenki, gdzie konkurowali między sobą znajomością utworów muzycznych, co jak się okazało, nie stwarzało im to trudności. Poziom wiedzy okazał się bardzo wysoki, seniorzy po kilku nutach odgadywali tytuł piosenki i wykonawcę oraz z radością śpiewali wszyscy razem. Spotkaniu towarzyszył dobry humor, uśmiech i wspaniała atmosfera. Jak to bywa w kawiarence nie zabrakło kawy, herbaty i słodkiego poczęstunku. Jedna z uczestniczek uraczyła wszystkich pysznymi rogalikami.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim