VII Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Dnia 26 maja 2015 roku na boisku Centrum Sportu i Rekreacji  w Sępólnie Krajeńskim odbył się po raz  VII Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Organizatorami turnieju był: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wraz  z Gminną Komisją  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, Urzędem Miejskim oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Turniej rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał do godz. 14.00. Jak co roku rozgrywkom towarzyszyło mnóstwo zabawy, radości, wspaniałej atmosfery oraz zdrowej rywalizacji. Poziom umiejętności zawodników  był bardzo wyrównany.

W zawodach wzięło udział 14 drużyn: 5 drużyn dziewcząt oraz 9 drużyn chłopców, łącznie 112 zawodników z klas I-VI szkół podstawowych. W drużynie występować mogło maksymalnie 2 zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w sekcjach piłki nożnej.

Po zaciętej rywalizacji wyłoniono w finale zwycięzców:

W kategorii dziewcząt:

 1.  ?DZIKIE KROWY? SP NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM                
 2.  ?CZERWONE PANTERY? SP LUTOWO                                            
 3.  ?DZIKIE KOTY? SP NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 Kolejne miejsca zajęły następujące drużyny:

 •  ?DZIKIE SMERFETKI?- SP WAŁDOWO
 • ?FC KATASTROFY?- SP WIŚNIEWA

 W kategorii chłopców:

 1. ?NIETYKALNI? SP LUTOWO
 2. ?O MAŁY WŁOS? SP W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 3. ?SP ZBOŻE?               

 

    Kolejne miejsca zajęły następujące drużyny:

 • ?SZKÓŁKA PIŁKARSKA I? W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • ?ALIGATORY? SP WAŁDOWO
 • ?SZKÓŁKA PIŁKARSKA II? W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • ?FC ŁOSIE? SP WIŚNIEWA
 • ?WŚCIEKŁE PSY? SP NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • ?SP ZALESIE?

Wyróżniono również dzieci, które wykazały się szczególnymi umiejętnościami:

Królem Strzelców:

 • w kategorii dziewcząt ? EMILIA ROGULSKA  (9 bramek)
 • w kategorii chłopców- DAWID SIEG (6 bramek)

Najsympatyczniejszymi drużynami zostały :

 • ?SZKÓŁKA PIŁKARSKA II? SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
 • ?FC KATASTROFY? SP WIŚNIEWA

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki.

Nagrody wręczali:

 • Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Fröhlke,
 • Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Pan Marek Chart,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Jagodziński,
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Franciszek Lesinski,
 • Radna Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pani Anna Miczko,
 • Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Aleksandra Kowalik, Pan Józef Cyra.

Działanie to było finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim