VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 2018 r.

 • ops_sepolno_IMG_7608
 • ops_sepolno_IMG_7619
 • ops_sepolno_IMG_7628
 • ops_sepolno_IMG_7657
 • ops_sepolno_IMG_7658
 • ops_sepolno_IMG_7668
 • ops_sepolno_IMG_7672
 • ops_sepolno_IMG_7688
 • ops_sepolno_IMG_7748
 • ops_sepolno_IMG_7759
 • ops_sepolno_IMG_7766
 • ops_sepolno_IMG_7795

Po raz VII odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dla uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum z terenu gminy Sępólno Krajeńskie.

30 października 2018 roku na hali sportowo- widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim wystartowało 7 drużyn, łącznie 56 zawodników.

3 drużyny w kategorii dziewcząt : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Wałdowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, w kategorii chłopców: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Szkoła Podstawowa w Wałdowie, Szkoła Podstawowa w Lutowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Turniej otworzył z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko. Ponadto rozgrywkom przyglądali się Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Kazimierz Jagodziński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Fröhlke, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat, Sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Aleksandra Kowalik, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Anna Miczko.

Spotkania dostarczały wiele ciekawych akcji oraz godnych podziwu siatkarskich wymian. Zawodnicy wykazywali ogromne zaangażowanie, dlatego turniej odbył się na bardzo dobrym, wyrównanym poziomie oraz w duchu rywalizacji fair-play.

Po rywalizacji wyłoniono zwycięzców i tak:

 

w kategorii dziewcząt:

I MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŁDOWIE

II MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

III MIEJSCE- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 

w kategorii chłopców:

I MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

II MIEJSCE- SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOWIE

III MIESJCE– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

IV MIEJSCE– SZKOŁA PODSTAWOWA W WAŁDOWIE

 

Przyznano również wyróżnienia indywidualne:

NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY

NAJLEPSZY ATAKUJĄCY

MVP TURNIEJU

 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Organizatorami Turnieju byli: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Zawody zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim