VII Turniej „Pluszowego Misia” 2019 r.

 • ops_sepolno_IMG_8753
 • ops_sepolno_IMG_8757
 • ops_sepolno_IMG_8760
 • ops_sepolno_IMG_8769
 • ops_sepolno_IMG_8770
 • ops_sepolno_IMG_8775
 • ops_sepolno_IMG_8785
 • ops_sepolno_IMG_8802
 • ops_sepolno_IMG_8806
 • ops_sepolno_IMG_8813
 • ops_sepolno_IMG_8829
 • ops_sepolno_IMG_8831
 • ops_sepolno_IMG_8844
 • ops_sepolno_IMG_8851
 • ops_sepolno_IMG_8852
 • ops_sepolno_IMG_8970
 • ops_sepolno_IMG_9025
 • ops_sepolno_IMG_9033
 • ops_sepolno_IMG_9039
 • ops_sepolno_IMG_9050

Po raz VII Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wraz z Centrum Sportu i Rekreacji, Urzędem Miejskim oraz Zakładem Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim i Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim miał okazję do organizacji zawodów „Pluszowego Misia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Tegoroczne rozgrywki odbyły się dnia 29 marca o godz. 10.00. na hali sportowo- widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Turniej zorganizowano dla najmłodszych miłośników sportu czyli uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Do rozgrywek przystąpiło 160 uczniów.

Zawody uroczyście otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Franciszek Lesinski, Radni Rady Miejskiej Pan Leszek Kąkol, Zdzisław Szwarc, Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat oraz członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Aleksandra Kowalik Dyrektor, Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej Pan Marek Tymecki, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeński Pani Izabela Fröhlke.

W trakcie turnieju panowała niesamowita atmosfera, a zawodnicy dopingowani byli przez licznie zabraną na trybunach publiczność.

Wyniki poszczególnych kategorii przedstawiają się następująco:

 

KONKURENCJA 1 KLAS I
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 2 6
ZBOŻE 7 1
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 1 7
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 5 3
 LUTOWO 4 4
WAŁDOWO 3 5
ZALESIE 6 2
KONKURENCJA 2 KLAS I
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 4 4
ZBOŻE 6′ 1,5
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 3 5
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 6′ 1,5
 LUTOWO 5 3
WAŁDOWO 2 6
ZALESIE 1 7
KONKURENCJA 3 KLAS I
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 2 6
ZBOŻE 5 3
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 1 7
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 4 4
 LUTOWO 6 2
WAŁDOWO 3 5
ZALESIE 7 1
KONKURENCJA 4 KLAS I
WIŚNIEWA 2 6
ZBOŻE 7 1
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 1 7
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 4 4
 LUTOWO 6 2
WAŁDOWO 3 5
ZALESIE 5 3

 

PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS I
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 26
WIŚNIEWA 22
WAŁDOWO 21
ZALESIE 13
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 12,5
 LUTOWO 11
ZBOŻE 6,5

 

 

KONKURENCJA 1 KLAS II
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 1 7
ZBOŻE 7 1
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 5 3
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 2 6
 LUTOWO 4 4
WAŁDOWO 3 5
ZALESIE 6 2
KONKURENCJA 2 KLAS II
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 1 7
ZBOŻE 7 1
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 3 5
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 2 6
 LUTOWO 5 3
WAŁDOWO 4 4
ZALESIE 6 2
KONKURENCJA 3 KLAS II
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 2 6
ZBOŻE 7 1
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 4 4
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 5 3
 LUTOWO 3 5
WAŁDOWO 1 7
ZALESIE 6 2
KONKURENCJA 4 KLAS II
WIŚNIEWA 3 5
ZBOŻE 7 1
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 1 7
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 2 6
 LUTOWO 6 2
WAŁDOWO 4 4
ZALESIE 5 3

 

PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS II
WIŚNIEWA 25
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 21
WAŁDOWO 20
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 19
 LUTOWO 14
ZALESIE 9
ZBOŻE 4

 

KONKURENCJA 1 KLAS III
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 1 7
ZBOŻE 3 5
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 4 4
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 2 6
 LUTOWO 5 3
WAŁDOWO 6 2
KONKURENCJA 2 KLAS III
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 1′ 6,5
ZBOŻE 5 3
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 4 4
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 1′ 6,5
 LUTOWO 6 2
WAŁDOWO 3 5
KONKURENCJA 3 KLAS III
SZKOŁA MIEJSCE PUNKTY
WIŚNIEWA 1 7
ZBOŻE 5 3
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 6 2
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 2 6
 LUTOWO 4 4
WAŁDOWO 3 5
KONKURENCJA 4 KLAS III
WIŚNIEWA 2 6
ZBOŻE 4 4
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 5 3
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 1 7
 LUTOWO 6 2
WAŁDOWO 3 5

 

PUNKTACJA KOŃCOWA KLAS III
WIŚNIEWA 26,5
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 25,5
WAŁDOWO 17
ZBOŻE 15
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 13
 LUTOWO 11
ZALESIE 0

 

 

 

PUNKTACJA KOŃCOWA SZKÓŁ
WIŚNIEWA 73,5
SP NR 3 SĘPÓLNO KRAJ. 59
SP NR 1 SĘPÓLNO KRAJ. 58
WAŁDOWO 58
 LUTOWO 36
ZBOŻE 25,5
ZALESIE 22

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe pluszowe misie oraz słodki poczęstunek, a pierwsze miejsca na podium również medale.

Ponadto zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzymał ogromnego pluszowego misia.

 

Zawody były doskonałą okazją do wszczepienia młodym ludziom wielu pozytywnych wartości płynących z rywalizacji sportowej. Jednocześnie była to możliwość pokazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w czasach wszechobecnej technologii.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim