„Warsztaty dietetyczne” i „Warsztaty ekonomiczne”

  • ops_sepolno_IMG_4989
  • ops_sepolno_20180321_103402
  • ops_sepolno_20180321_103403
  • ops_sepolno_20180321_103407
  • ops_sepolno_20180321_104801
  • ops_sepolno_20180321_110956
  • ops_sepolno_IMG_4979
  • ops_sepolno_IMG_4980
  • ops_sepolno_IMG_4987
  • ops_sepolno_IMG_4988

Dnia 21 marca 2018 roku w Centrum Sportu i Rekreacji – Krajna Arena odbyły się spotkania pn. „Warsztaty dietetyczne” i „Warsztaty ekonomiczne” w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

 

Warsztaty przeznaczone były dla 100 osób, które zakwalifikowały się do odbioru artykułów żywnościowych w Podprogramie 2017. Uczestnicy wysłuchali ciekawych prelekcji i zadawali pytania dotyczące powyższej tematyki.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim