Warsztaty dietetyczne

  • ops_sepolno_IMG_9392
  • ops_sepolno_IMG_9394
  • ops_sepolno_IMG_9396
  • ops_sepolno_IMG_9397
  • ops_sepolno_IMG_9399
  • ops_sepolno_IMG_9401
  • ops_sepolno_IMG_9403
  • ops_sepolno_IMG_9404
  • ops_sepolno_IMG_9407
  • ops_sepolno_IMG_9409

Dnia 8 i 17 maja 2019 roku od godz. 900 do 1010 oraz od godz. 1015 do 1120 odbyły się 4 spotkania w związku z działaniami towarzyszącymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Beneficjenci programu uczestniczyli w „Warsztatach dietetycznych” w trakcie których, uczestnicy poszerzali wiadomości o prawidłowej, zbilansowanej diecie dla swoich rodzin.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim