Warsztaty kulinarne – 7,8 czerwiec 2017 r

  • ops_sepolno_IMG_1821
  • ops_sepolno_IMG_1825
  • ops_sepolno_IMG_1826
  • ops_sepolno_IMG_1829
  • ops_sepolno_IMG_1845
  • ops_sepolno_IMG_1847
  • ops_sepolno_IMG_1855
  • ops_sepolno_IMG_1857
  • ops_sepolno_IMG_1860

W dniach 7 i 8 czerwca 2017 r. odbyły się ponownie spotkania w ramach działań towarzyszących w związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W „Warsztatach kulinarnych” wzięło udział 40 osób odbierających artykuły spożywcze w Podprogramie 2016.

Tematyką warsztatów było racjonalne wykorzystanie odbieranych produktów żywnościowych, a zaproszone osoby w oparciu o nie przygotowywały dania, które uczestnicy z chęcią degustowali. Panie dyskutowały także o modyfikacjach poznanych przepisów przez co mogły stworzyć całkiem inne smaki, które mogą wykorzystać w przygotowywaniu posiłków dla swoich rodzin.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim