,,Warsztaty kulinarne,, w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020

  • ops_sepolno_34462652_2159141120989670_8865648707601694720_n
  • ops_sepolno_34536460_2159140727656376_2169323887412641792_n
  • ops_sepolno_34560808_2159140680989714_2649104165673893888_n
  • ops_sepolno_IMG_5106
  • ops_sepolno_IMG_5107
  • ops_sepolno_IMG_5129
  • ops_sepolno_IMG_5268
  • ops_sepolno_IMG_5277
  • ops_sepolno_IMG_5279
  • ops_sepolno_IMG_5287

W dniach 4, 5 oraz 6 czerwca w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim odbyły się spotkania pn ,,Warsztaty kulinarne,, w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) , Podprogram 2017

W „Warsztatach kulinarnych” wzięło udział 36 osób odbierających artykuły spożywcze w Podprogramie 2017.

Tematyką warsztatów było racjonalne wykorzystanie odbieranych produktów żywnościowych, a zaproszone osoby w oparciu o nie przygotowywały dania, które uczestnicy z chęcią degustowali. Panie dyskutowały także o modyfikacjach poznanych przepisów przez co mogły stworzyć całkiem inne smaki, które mogą wykorzystać w przygotowywaniu posiłków dla swoich rodzin.

 

 

 

 

 

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim