Warsztaty kulinarne

 • ops_sepolno_IMG_9261
 • ops_sepolno_IMG_9268
 • ops_sepolno_IMG_9270
 • ops_sepolno_IMG_9272
 • ops_sepolno_IMG_9273
 • ops_sepolno_IMG_9277
 • ops_sepolno_IMG_9279
 • ops_sepolno_IMG_9280
 • ops_sepolno_IMG_9281
 • ops_sepolno_IMG_9283
 • ops_sepolno_IMG_9316
 • ops_sepolno_IMG_9317
 • ops_sepolno_IMG_9318
 • ops_sepolno_IMG_9319
 • ops_sepolno_IMG_9323
 • ops_sepolno_IMG_9326
 • ops_sepolno_IMG_9327
 • ops_sepolno_IMG_9329
 • ops_sepolno_IMG_9331
 • ops_sepolno_IMG_9332
 • ops_sepolno_IMG_9333
 • ops_sepolno_IMG_9335
 • ops_sepolno_IMG_9336
 • ops_sepolno_IMG_9337
 • ops_sepolno_IMG_9338
 • ops_sepolno_IMG_9339
 • ops_sepolno_IMG_9340

Dnia 24 i 25 kwietnia 2019 roku od godz. 1400 do 1515 oraz od godz. 1515 do 1615 odbyły się 4 spotkania w związku z działaniami towarzyszącymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Beneficjenci programu uczestniczyli w „Warsztatach kulinarnych” w trakcie których, przygotowywali proste i pyszne potrawy, po których nastąpiła degustacja oraz omówienie zaproponowanych przepisów.

Zauważyliśmy, że naszym beneficjentom dopisywał dobry humor, a każdy był zadowolony ze wspólnie spędzonego czasu przy przygotowywaniu potraw.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim