Ważne – możliwość złożenia wniosków na świadczenie wychowawcze, dobry start i zasiłki rodzinne! – 29 sierpień 2019 wiejski ośrodek kultury Lutowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2019 roku                 

w godzinach od 12.30 do godziny 14.30

w wiejskim ośrodku kultury w Lutowie będzie przyjmował pracownik tut. Ośrodka

i będzie możliwość złożenia wniosków na:

  • Świadczenie wychowawcze 500+
  • Dobry START
  • Zasiłki rodzinne

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW LUTOWA

 

 

Organizatorzy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach grup samopomocowych  w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start”  w ramach PAL

 

„Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL Nr projektu: RPKP.09.02.01-IZ.00-04-0021/18

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim