Wigilia dla osób samotnych i niepełnosprawnych.

 • ops_sepolno_IMG_3200
 • ops_sepolno_IMG_3201
 • ops_sepolno_IMG_3202
 • ops_sepolno_IMG_3203
 • ops_sepolno_IMG_3204
 • ops_sepolno_IMG_3206
 • ops_sepolno_IMG_3208
 • ops_sepolno_IMG_3209
 • ops_sepolno_IMG_3214
 • ops_sepolno_IMG_3216
 • ops_sepolno_IMG_3218
 • ops_sepolno_IMG_3219
 • ops_sepolno_IMG_3220
 • ops_sepolno_IMG_3222

16 grudnia 2019 roku w restauracji „Słoneczna” odbyła się po raz 26 wigilia dla osób niepełnosprawnych i samotnych zorganizowana przez Państwo Elżbietę i Andrzeja Piekut wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

Przy suto zastawionym stole z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami zasiadło 60 osób. Z głębi serca popłynęły życzenia od Państwa Piekut proboszcza, prałata Henryka Lesnera, Burmistrza Waldemara Stupałkowskiego, Z-cy burmistrza Marka Zieńko oraz Przewodniczącego Franciszka Lesinskiego. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej oraz Seniorzy Młodzi Duchem wprowadzili zebranych w  świąteczny nastrój swoim przedstawieniem pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Zaśpiewano wspólne kolędy, podzielono się opłatkiem. Były to chwile pełne magii, uroku i radości.

Tymi słowami chcielibyśmy podziękować Państwu Elżbiecie i Andrzejowi Piekut :

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy s
ą w potrzebie.
Wyci
ągają ręce i proponują swoją przyjaźń.

 

Kolejny Rok

W magiczny czas

My samotni, trzymamy się za ręce.

Razem

Tu

Nie mieliśmy miejsca, do którego moglibyśmy pójść.

Dziękujemy.

 

Kiedy świat się ciągle zmienia

to wiara w dobroć serca ludzi

nigdy nie ginie.

 

Oczy lśnią,

jak nigdy przedtem nie lśniły.

Udekorowana sala

i suto zastawione stoły.

 

 

Niech z nut świątecznych zapachów

powstanie najpiękniejsza kolęda

i czarem swej melodii spełni

Wasze i Nasze marzenia.

 

W wigilię wszystko jest magiczne.

Słychać jak Anioły śpiewają przy świecach.

Ich głosy płyną z wiatrem,

kiedy My z serca dziękujemy.

 

 

 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim