Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Przypominamy o terminach składania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, który trwa od 01.11.2020 do 31.10.2021.

Osoby chcące ubiegać się o zasiłek rodzinny na kolejny okres powinny złożyć nowe wnioski. Wnioski w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim będą przyjmowane od dnia 3 sierpnia br., w godzinach od 9.00 do 14.00. Formularze można pobierać wcześniej w Ośrodku lub wydrukować z tej strony.

Wnioski w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca br. W przypadku składania wniosków o zasiłek rodzinny w formie elektronicznej prosimy najpierw o kontakt z pracownikami Ośrodka w celu uzyskania informacji o załącznikach wymaganych w danej sytuacji i o sposobie wypełnienia wniosku.

Składanie wniosków niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych może spowodować znaczne opóźnienia w wypłacie świadczeń.

Z uwagi na przeciwdziałanie epidemii, klienci bez założonej maseczki lub przyłbicy zakrywającej usta i nos nie będą obsługiwani. Po wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować ręce korzystając z płynu w dozowniku. Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba.

Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń zależy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentami.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI

miesiąc złożenia wniosku termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku
do końca SIERPNIA do 30 LISTOPADA
WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK do 31 GRUDNIA
LISTOPAD do 29 LUTEGO
GRUDZIEŃ do 29 LUTEGO (bez spłaty za listopad)

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim