,,Wspieraj Seniora”

W związku z ogłoszoną  koniecznością pozostania seniorów w domu na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie został uruchomiony program ,,Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domach.

Usługa wsparcia polega  w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, wykup lekarstw.

Zasadą programu jest to, że koszt zakupów pokrywa Senior.

 

SENIORZE, JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z TEJ POMOCY ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ:

TEL.22 505-11-11

 

Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą oraz ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

 

REAGUJ  JEŚLI WIDZISZ W SWOIM OTOCZENIU OSOBY STARSZE WYMAGAJĄCE WSPARCIA,

ZADZWOŃ!!!

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim