Wycieczka integracyjno – edukacyjna do Bydgoszczy

  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.13.01 (1)
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.13.01 (2)
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.13.01 (3)
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.13.01
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.13.02 (1)
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.13.02 (2)
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-07-27 at 12.13.02

Dnia 24 lipca 2020 roku odbyła się kolejna wycieczka integracyjno – edukacyjna do Bydgoszczy. Wyjazd rozpoczęliśmy wspólnym seansem w kinie Helios, gdzie obejrzeliśmy film: „Jak zostałem gangsterem”.

Wyjazd do Bydgoszczy był doskonałą okazją by poznać historie ciekawych miejsc, a także posłuchać legend oraz anegdot. Wspólne zwiedzanie rozpoczęliśmy spacerem nad rzeką Brda, następnie zwiedziliśmy Kościół Klarysek, Katedrę, fontannę Potop, Stary Rynek oraz Wyspę Młyńską.

Humory dopisały, było wesoło, słodko i smacznie 😊.

Spotkanie to realizowane było w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim