Wycieczka integracyjno– edukacyjna do Szymbarku

  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.39.11
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.39.22
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.39.33
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.39.46
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.39.56
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.41.00
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.41.23
  • ops_sepolno_WhatsApp Image 2020-09-09 at 08.38.25

Dnia 8 września 2020 roku odbyła się wycieczka integracyjno– edukacyjna do Szymbarku. Wczesnym rankiem 50 uczestników wyruszyło w celu zwiedzania Skansenu w Szymbarku.

Na terenie skansenu ujrzeliśmy: Muzeum Ciesielstwa, Dom Sybiraka, replikę łagru oraz replikę Dworu Salino. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić replikę Bunkra „Ptasia Wola” Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” z efektami świetlno-akustycznymi. Następnie udostępniono nam Kaplicę Jedności Narodowej, zwiedziliśmy pociąg historyczny- lokomotywę z wagonami wiozącymi zesłańców polskich. Mieliśmy okazję obejrzeć najdłuższą deskę świata, która została wpisana do Księgi rekordów Guinessa. Wielką frajdą było zwiedzanie Domu do góry nogami. Pani przewodnik w bardzo w ciekawy sposób przekazała nam historię tego miejsca i regionu Kaszub. W drodze powrotnej uczestnicy mieli okazję wspiąć się na wieżę widokową w Wieżycy. Znajduje się tam najwyższe wzniesienie nie tylko na Kaszubach, ale na całym Niżu Europejskim, tj. 328,6 m n.p.m.

Spotkanie to realizowane było w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim